Reisgids online

Castells in Barcelona

Het bouwen van castells is een populaire volkssport en een uitdrukking van Catalaanse nationale trots. De ‘torens’ uit menselijke lichamen ontbreken bij geen enkele feestelijke gelegenheid. De castellers, zoals de torenbouwers worden genoemd, richten hun gewaagde en soms wel tien verdiepingen (ongeveer 15 m) hoge torens volgens exacte berekeningen op. De sterkste mannen staan beneden, de jongere en lichtere deelnemers vormen de hogere etages, en tot slot klimt een kind naar de top. Ook een soepele demontage van de toren hoort erbij en telt mee voor de beoordeling als de verenigingen, de colles de castellers, elkaar bij wedstrijden proberen te overtroeven, onder tromgeroffel en de klanken van de traditionele Catalaanse muziek.

In Barcelona zijn de castellers over het algemeen actief op de Plaça de Sant Jaume, het voor het stadhuis gelegen plein. De eerste torens ontstonden aan het einde van de 17de eeuw, toen men bij sommige volksdansen als een soort slotakkoord op elkaars schouders klom. Vanaf de 18de eeuw probeerden de dansers elkaar met steeds moeilijker figuren te overtroeven, en al snel viel het dansaspect helemaal weg. Hun ‘gouden tijd’ beleefden de castellers in de 19de eeuw. Onder de militaire dictatuur van generaal Franco waren ze als symbool van de Catalaanse nationale cultuur verboden. Tegenwoordig maakt de traditie weer deel uit van het vaste programma van volksfeesten en plechtigheden, die sinds 2011 door de Unesco als Werelderfgoed worden beschermd. Bij de vereniging van de Castellers de Barcelona kun je toekijken bij het oefenen. Als je durft, mag je ook meedoen (en dat is gratis).

gerelateerde artikelen